0 0 items kr
  • No products in the cart.

Majoren – Den goda valutan

Varför Majorer?

Vad är grejen med en lokal komplementär valuta? Vad kan den bidra med, som de konventionella inte kan?
De första stegen togs redan 2014. Då finansierades stadsdelsfestivalen Sommarens Sista Dagar delvis med hjälp av en testversion av Majorer. De medverkande artisterna fick betalt i svenska kronor och Majorer. 

Sedan dess har vidareutvecklingen fortsatt och under 2017 lanserades 20 000 Majorer, som denna gång tilläts cirkulera under en månads tid och accepterades av tjugo lokala handlare. Under 2018 är ambitionen att minst dubblera antalet anslutna handlare och den totala summan i omlopp. 

Det innovativa med Majorerna är att de är en påverkansfaktor i sig. Där de konventionella valutorna snabbt rinner ut ur lokalsamhället, cirkulerar lokala valutor  mer och skapar större vinster. Genom att vara det kitt som förenar lokala aktörer med varandra kan Majorerna initiera nya samarbeten och stärka det lokala samarbetet.

En lokal valuta är på ett sätt, ur ett smidighetsperspektiv, en sämre valuta. Det tror vi är bra. Majorerna är skapade för att stötta ett kreativt och konstruktivt lokalsamhälle. Därför är de också riktade mot arbetet med generationsöverskridande kulturarbete i form av stadsdelsfestivaler, producentträffar och julmarknader. Ute i vida världen finns en uppsjö av komplementära valutor. Städer som Barcelona, Amsterdam, Calgary och Bristol har visat vägen.

Vi vill att Göteborg ska bli först i Sverige med en valuta som bara genom det vardagliga användandet bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle.

Majorerna gör det roligare att leva där du bor!

Category:

Graphic Design

Year:

2018

Client:

Hyresgästföreningen Västra Göteborg