Kulturakademin - K play

Kulturakademin

Bakgrund & Uppdrag. 

Kulturakademins uppdrag är att arbeta med kompetenshöjning för professionella utövare inom scenkonst, 
musik och audiovisuella medier. Kulturakademin förser de olika branscherna med olika typer av format för kompetenshöjning.

I takt med att fortbildningsbehovet ökar och att vår målgrupp befinner sig inom ett stort område ser vi ett behov av en ökad 
digitalisering av tjänster vi erbjuder. Kulturakademien måste omdefiniera sina kanaler och distribuera innehållet på nya sätt. 
I princip behöver man en ny e-learningplattform samt utveckla plattformen K-play att bli mer användarvänlig.

Vi valde att fokusera på play-tjänsten:

— K-play

I dagsläget har vi K-play som vi vill utveckla till en Netflix-liknande eller SVT-play-sida med innehåll. 
Innehållet ska baserat på de kurser, tutorials, poddar och webcasts vi erbjuder gratis till vår målgrupp.

Assets

Mockup

Video