QuizBot header

QuizBot

Bakgrund & Uppdrag. 

Genom Medieinstitutet skulle vi skapa en quizapp som gick ut på att gissa ett nummer mellan 1–20. Som motståndare fanns tre botar i olika svårighetsgrader. Den som gissar rätt nummer vinner.

I uppdraget ingick att skapa ett fungerande spel där användaren ska kunna skriva in sitt namn, välja motståndare och spela. En möjlighet att spela om spelet och byta motståndare ska finnas, även en topplista med de bästa resultaten bland användarna. Vi använde html, css och javascript för layout och funktioner.

Assets

Mockup

Video