The Pop-in store

the_owner

• Monday Closed • Tuesday 11-16 • Wednesday 11-18 • Thursday 11-16 • Friday 11-18 • Saturday 11-15 • Sunday Closed

Stöd lokala kreatörer

Jag heter Andreas Palm Österberg och driver Pop-in Majorna, den lilla butiken som fokuserar till 100% på lokala kreatörer. Här samlas duktiga designers inom grafisk konst, både som prints och kläder, och smycken med den rätta attityden. Stilen går åt pop art hållet med starka färger och lekfullhet. Här hittar du unika och personliga presenter i små upplagor samtidigt som du stödjer det lokala och närproducerade. Själva butiksinredningen är en förlängning av det grafiska uttrycket med sitt turkosa, gula och gråa detaljer. En inspirerande miljö som måste upplevas. Vi finns mitt på Mariaplan i Majorna. Välkommen.

Support local designers

Welcome to the shop that focuses 100% on local designers. We bring talented designers in the graphic arts, both as prints and clothing, and jewelry with the right attitude together. The style is inspired by pop art with bright colors and playfulness. Here you can find unique and personal gifts in small runs while supporting local designers. The shop interior is an extension of the graphic expression with its turquoise, yellow and grey walls and accents. An inspiring environment that must be experienced. We are located at Mariaplan in Majorna. Welcome

Vi är en kontantfri butik

Genom att betala med kort istället för kontanter minskar du din klimatpåverkan genom färre värdetransporter och minskad tillverkning av kontanter. Kontanter cirkulerar hela tiden i vårt samhälle och transporteras till banken – till konsument – till affären – till transportföretaget – tillbaka till banken. Denna kedja av transporter bidrar till en negativ påverkan på vår miljö. Betalar du med kort är du med och bryter den kontantcirkeln.
Dessutom är det säkrare för oss och snabbare och enklare för dig som kund. Kvitto kan du få på SMS eller mail.”]

We are a cash-free store

Paying by card instead of cash reduces your climate impact through fewer value transports and reduced cash making. Cash is constantly circulating in our society and transported to the bank – to the consumer – to the store – to the carrier – back to the bank. This chain of transports has a negative impact on our environment. If you pay by card, you help breaking the cash circle. Also, it is safer for us and faster and easier for you as a customer. Receipt can be sent by SMS or mail.”]

Miljö

Pop-in jobbar för social hållbarhet och miljö.
Butiken är uppbyggd helt och hållet av egengjorda eller återvunna möbler.
Vår el kommer från solceller. Vår målsättning är att t-shirts och tygpåsar är ekologiskt certifierade och rättvisemärkta. Våra affischer är tryckta på svensktillverkat papper och printade och handskurna i butiken.”]

Environmanet

Pop-in is working for social sustainability and the environment.
The shop is built entirely of self-made or recycled furniture. Our goal is that T-shirts, fabrics and tote bags are certified organic and fair trade. Our posters are printed on Swedish-made papers and printed and handcrafted in the shop. We are solar powered.”]