Resan med 11ans spårvagn

Från miljonprogram till miljonvillor

En animerad studie i att skapa känslor i statistik

Projektet

Resan med spårvagnslinje 11 mellan Bergsjön och Saltholmen är idag lika fascinerande som skrämmande då inkomstklyftorna vuxit sig än större de senaste åren. I det här projektet har jag gjort en djupdykning i Göteborgs statistikdatabas och tagit mig ett grafiskt perspektiv av resan.

I åtta kapitel följer du som tittare arkitekturen från Bergsjöns miljonprogram till Saltholmens miljonvillor. Du kan också följa medelinkomst, utländsk bakgrund och valresultat 2018 i de olika stadsdelarna längs resan. Varje kapitel introduceras av en persona som utgår från data från livsstilskartan.

Projektet görs som en tankeställare, idag är det många som vet att staden är olik men inte hur olik den är. Till exempel att många nybyggen är bostadsrätter som ökar priserna i området och tvingar ut de mest resurssvaga samtidigt som viktiga samlingsplatser som bibliotek i förorten avvecklas. Jag vill skapa en visuell resa mellan öst och väst med hjälp av illustrationer och fakta som öppnar upp ögonen för alla.

Statistik från: Göteborgs statistikdatabas, Valmyndigheten och Livsstilskartan.
Ingen information är individinformation utan bygger på statistiska schabloner på geografiska områden.

Med utländsk bakgrund menas utrikes födda och inrikes födda med två utrikes födda föräldrar folkbokförda i Göteborg.
Personer som inte är folkbokförda i Göteborg, exempelvis asylsökande personer utan uppehållstillstånd, ingår därför inte i statistiken.

Inkomststatistiken baseras på kontrolluppgifterna ifrån inkomstdeklarationerna över ett år.

Riksdalsvalet 2018 baseras på valresultatet i Göteborgs kommun för aktuell stadsdel.

  • Hela filmen – Från miljonprogram till miljonvillor
  • Intro
  • Kapitel 1 – Bergsjön
  • Kapitel 2 – Kortedala
  • Kapitel 3 – Gamlestaden
  • Kapitel 4 – Centrum
  • Kapitel 5 – Linnéstaden
  • Kapitel 6 – Majorna
  • Kapitel 7 – Hagen
  • Kapitel 8 – Saltholmen

Personas

Personas är framtagna med hjälp av livsstils-kartan som bygger på data från Mosaic™ livsstilar som är uppbyggt av en kombination av publika datakällor från myndigheter såsom SCB, Skatteverket, Transportstyrelsen och Valmyndigheten.

Jag har förutom kollat statistik också åkt till platserna för att studera torg och människor som lever där. Karaktärernas utseende är en sammansatt version av olika personer i områderna, som sedan illustrerats i Adobe illustrator.

Jag namngav de olika personas efter vanligt förekommande förnamn i respektive område.

Stadsdelar

De illustrerade landskapen jobbades fram under två års tid genom att personligen åka ut och fota typisk arkitektur för varje enskilt område för att sedan sammanställa det i en illustration för varje stadsdel.

Webshop

Relaterade produkter