Göteborgarnas vardagsrum
Göteborgarnas vardagsrum logo
Göteborg 400 år

Göteborgarnas vardagsrum

Göteborg 400 år / Higab

Uppdrag:

Under Göteborgs 400-årsjubileum förvandlades Kronhuset till en gemensam samlingsplats för göteborgarna. Fem invånare i staden bjöds in att dela med sig av sina vardagsrum, vilka fotograferades och trycktes som bakgrunder, och matchades med liknande möbler för att återskapa dem i Kronhuset. Här hade allmänheten möjlighet att umgås och njuta av underhållning under de två veckor då evenemanget pågick. För att marknadsföra detta skapades en hemsida och sociala mediekonton där evenemangen presenterades.

Tekniker:

Skisser och design i illustrator, animation i After Effects. Hemsida Loopier page builder.