Stena Recycling Center - How to recycle lithium-ion batteries
STENA RECYCLING

How we recycle Lithium-Ion batteries

Stena Recycling

Uppdrag:

Stena Recycling Battery Center efterfrågade en 2D-film som visade batteriåtervinningsprocessen inför den kommande invigningen av sin nya anläggning i Falkenberg. Vårt uppdrag var att noggrant beskriva hur batterierna rörde sig genom fabriken och följa varje steg i återvinningsprocessen. Eftersom anläggningen ännu inte var färdigställd utgick jag från renderade 3D-skisser som illustrerades om till linjegrafik. Vi samarbetade även med experter inom området, och genomförde besök under byggnationen för att få en djupare förståelse för hur processen fungerade.

Tekniker:

Skisser och design i illustrator, animation i After Effects.

Assets