Illustration

 • Vår vid Plaskis
  150 kr600 kr
  På våren innan vattnet fylls på i Plaskis vid Mariaplan har det blivit en självklar destination för skejtare i Majorna.
  In the spring before the water is replenished in Plaskis at Mariaplan, it has become an natural destination for skaters in Majorna.
 • T-bana Slussen
  150 kr600 kr

  En grafisk hyllning till Stockholms t-bana.

  A graphic tribute to Stockholm’s subway.

 • Spårvagn Norrköping
  150 kr600 kr

  Spårvägen i Norrköping invigdes den 10 mars 1904. Spårvägen har steg för steg byggts ut i takt med att staden har expanderat. På så sätt speglar spårvägen stadens historia. Den är omtyckt av många Norrköpingsbor och med tiden har den blivit en del av stadens identitet.

   

  Nollställ
 • Skansen Kronan framed
  150 kr600 kr

  Skansen Kronan i Göteborg skulle ersätta Ryssåsens skans. Skansen Kronan togs i bruk 1698 och försågs då med 23 kanoner. Taket blev dock inte färdigt förrän år 1700. Skansen har 4-5 meter tjocka murar som består av granit, gnejs och diabas.

  Skansen Kronan in Gothenburg was to replace Ryssåsens skans. Skansen Kronan was commissioned in 1698 and was then supplied with 23 guns. The roof was not finished until 1700. The skansen has 4-5 meters thick walls consisting of granite, gneiss and diabase.

  Källa: skansenkronan.se

   

 • Oscar Fredriks kyrka framed
  150 kr600 kr

  Kyrkan invigdes 2 april 1893 av biskop Edvard Herman Rohde och ritades av arkitekt Helgo Zetterwall. Kyrkan har sitt namn efter kung Oscar II:s fullständiga namn. Kungen besökte kyrkan 1898 och skrev då sitt namn i dess gästbok. Den är ett praktexempel på nordeuropeisk tegelgotik (nygotik).

  The church was inaugurated on 2 April 1893 by Bishop Edvard Herman Rohde and was designed by architect Helgo Zetterwall. The church is named after King Oscar II’s full name. The king visited the church in 1898 and then wrote his name in his guestbook. It is a prime example of northern European brick gothic (neo-Gothic).

  Källa: Majorna.nu

   

 • Inside the tram
  150 kr600 kr

  Inside the tram

  – from the project ”Från miljonprogram till miljonvillor”

  Nollställ
 • Stadsdel Bergsjön
  150 kr600 kr

  Bergsjön 415 Göteborg

  Nollställ
 • Pop-in Spårvagn front
  150 kr600 kr

  Illustration av en spårvagnsfront.

  Illustration of a tram front.

  Nollställ
 • Illustration av Kallbadhuset i Varberg.
  150 kr600 kr

  Illustration av Kallbadhuset i Varberg.

 • Älvsnabben och Älvsborgsbron
  150 kr600 kr

  Älvsnabben tar dig från Klippan vid Älvsborgsbron på en färd på Göta älv till Stenpiren och Göteborgs innerstad.

  Nollställ
 • Vasaloppsmålet framed
  150 kr600 kr

  Vasaloppets målgång i Mora efter nio mils skidåkning från Sälen.

  Vasaloppet’s goal in Mora after nine miles of skiing from Sälen.


  För miljöns skull har vi inget lager. Varje konstverk skrivs ut när beställningen är placerad. För storlekar 40×50 och uppåt kan några ytterligare dagar läggas till.

  Säljs utan ram.

  For the sake of the environment, we have no stock.
  Every artwork is printed when order is placed.
  For sizes 40×50 and upwards a few additional days may be added.

  Sold without frame.

 • Biograf Draken framed
  150 kr600 kr

  Biograf Draken öppnade 1956 i Folkets hus på Järntorget och är huvudbiografen för Göteborgs filmfestival som hålls årligen i januari.

  Cinema Draken opened in 1956 in Folkets hus on Järntorget and is the main cinema for the Gothenburg Film Festival, which is held annually in January.

   

  Nollställ
 • Mariagatan
  150 kr600 kr

  Mariagatan  är en levande gata som leder västerut från Mariaplan, här finns mysiga kaféer, pubar och second handbutik.

  • Cum Pane Ekologisk bakverkstad – Bageri
  • Tapasbaren – Spansk restaurang
  • Kafé Marmelad – Kafé
  • Ölstugan Tullen – Pub/restaurang
  • Majornas saker från förr – Second handbutik
  • Matería – Kafé
  • Red Lion – Engelsk pub

   


  För miljöns skull har vi inget lager. Varje konstverk skrivs ut när beställningen är placerad. För storlekar 40×50 och uppåt kan några ytterligare dagar läggas till.

  Säljs utan ram.

  For the sake of the environment, we have no stock.
  Every artwork is printed when order is placed.
  For sizes 40×50 and upwards a few additional days may be added.

  Sold without frame.

 • Kinesiska muren framed
  150 kr650 kr

  Kinesiska muren var en kinarestaurang vid Skeppsbron i stadsdelen Inom Vallgraven i Göteborg. Den var Sveriges första restaurang av sitt slag, då den öppnades 1959. Verksamheten lades ned den 30 juni 2016. Huset som restaurangen var inrymd i uppfördes ursprungligen år 1914 enligt arkitekterna Hans och Björner Hedlunds ritningar.

  The Chinese wall was a Chinese restaurant at Skeppsbron in the district of Inom Vallgraven in Gothenburg. It was Sweden’s first restaurant of its kind, when it opened in 1959. The business was closed on June 30, 2016. The house that the restaurant was housed in was originally built in 1914 according to the architects Hans and Björner Hedlund’s drawings.

  Källa: Wikipedia


  För miljöns skull har vi inget lager. Varje konstverk skrivs ut när beställningen är placerad. För storlekar 40×50 och uppåt kan några ytterligare dagar läggas till.

  Säljs utan ram.

  For the sake of the environment, we have no stock.
  Every artwork is printed when order is placed.
  For sizes 40×50 and upwards a few additional days may be added.

  Sold without frame.

 • Gasklockan framed
  150 kr600 kr

  Gasklockan var den fjärde i ordningen och ligger i stadsdelen Gullbergsvass. Den uppfördes 1932-1933 och ersatte då ett flertal uttjänta gasklockor. Då den byggdes var den Göteborgs högsta byggnad. Och har sen dess varit en del av Göteborgs själ.

  I mars 2017 revs gasklockan.

  The gas clock was the fourth in the order and is located in the district Gullbergsvass. It was built in 1932-1933 and then replaced a number of worn-out gas clocks. When it was built it was Gothenburg’s tallest building. And has since been a part of Gothenburg’s soul.

  In March 2017, the gas clock was demolished.


  För miljöns skull har vi inget lager. Varje konstverk skrivs ut när beställningen är placerad. För storlekar 40×50 och uppåt kan några ytterligare dagar läggas till.

  Säljs utan ram.

  For the sake of the environment, we have no stock.
  Every artwork is printed when order is placed.
  For sizes 40×50 and upwards a few additional days may be added.

  Sold without frame.