0 0 items kr
  • No products in the cart.

Haga 1986

125 kr600 kr

Husnallarnas ockupation av Sprängkullsgatan 9 1986.

Som på så många andra platser i Sverige skulle slummen i Haga byggas bort. Eller saneras, som det tidsenligt kallades.
Husnallarna var en av flera grupper i Haga som skapades i samband med rivningarna.
Nallarna representerade en ny ung generation av husockupanter i Europa, vilka agerade utifrån nya sociala villkor,
präglade av arbets- och bostadslöshet. Husnallarna försökte inte i första hand rädda Haga, utan krävde billiga bostäder
åt alla med utgångspunkt i en kritik av både bostadspolitiken och kommersialiseringen av innerstaden.
Ockupationen av Sprängkullsgatan 9 gjordes i samråd med hyresgästerna.

Huset står idag kvar, bevarat och renoverat.

Nollställ