Skeppsbron – Restaurang Kinesiska muren

150 kr650 kr

Kinesiska muren var en kinarestaurang vid Skeppsbron i stadsdelen Inom Vallgraven i Göteborg. Den var Sveriges första restaurang av sitt slag, då den öppnades 1959. Verksamheten lades ned den 30 juni 2016. Huset som restaurangen var inrymd i uppfördes ursprungligen år 1914 enligt arkitekterna Hans och Björner Hedlunds ritningar.

The Chinese wall was a Chinese restaurant at Skeppsbron in the district of Inom Vallgraven in Gothenburg. It was Sweden’s first restaurant of its kind, when it opened in 1959. The business was closed on June 30, 2016. The house that the restaurant was housed in was originally built in 1914 according to the architects Hans and Björner Hedlund’s drawings.

Källa: Wikipedia


För miljöns skull har vi inget lager. Varje konstverk skrivs ut när beställningen är placerad. För storlekar 40×50 och uppåt kan några ytterligare dagar läggas till.

Säljs utan ram.

For the sake of the environment, we have no stock.
Every artwork is printed when order is placed.
For sizes 40×50 and upwards a few additional days may be added.

Sold without frame.

Nollställ

Description

Kinesiska muren framed

Skeppsbron - Restaurang Kinesiska muren

Select Options
Nollställ