Pop-in Stripes jacket

350 kr

En riktigt sjysst och rättvis jacka för dig som vill bära ett gott samvete.

  • Ingen användning av barnarbete
  • Ingen användning av tvångsarbete
  • Säkra och hälsosamma arbetsförhållanden
  • Lagliga anställningsavtal
  • Betalning av levnadslön
  • Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar
  • Ingen diskriminering av anställda
  • Inga alltför långa arbetsdagarA really nice and fair jacket for you who want to wear a good conscience.
  • No use of child labour
  • No use of forced labour
  • Safe and healthy working conditions
  • Legal labour contracts
  • Payment of living wage
  • Freedom of association and the right to collective bargaining
  • No discrimination against employees
  • No excessive hours of work

 

Nollställ