Det mekaniska undret

Musiken har alltid funnits i mitt skapande, och är aldrig långt bort i nya projekt. Musikprojektet Det mekaniska undret startade som en musikalisk resa genom Göteborg där färden mellan Bergsjön och Saltholmen tonsattes, det var också detta som lade grunden till hela filosofin om att stödja det lokala.

Det mekaniska undret

At home

2020

Det mekaniska undret

Olika sidor av staden

2011 skapades albumet Olika sidan av staden, en musikalisk resa mellan Bergsjön och Saltholmen.

Label: 23 Seconds Netlabel
Cat: [sec.063]
Genre: Electronica / Tram Wave
Country: Sweden
Release date: 2011-07-13
All tracks written by: Andreas Österberg
Guests: Svartbjörn, Den Flygande Ljudmattan and Verklighetens Folk
Licenses: Creative Commons Licenses-by-nc-sa/3.0

Det mekaniska undret

Röda sten

Length: 22:33 min
Release Date: 2012-07-05
Genre: Electro, Indie
Cover: Det Mekaniska Undret
Catalouge: [BAKERY.011]
Country: Sweden

Det mekaniska undret

Sockerbruket

Title: Sockerbruket
Primary artist: Det mekaniska undret
Genre: Electronic
Label: Det mekaniska undret
Copyright: Det mekaniska undret
Release date: 31 Jan 2013

Det mekaniska undret

Från miljonprogram
till miljonvillor

Title: Från miljonprogram till miljonvillor
Primary artist: Det mekaniska undret
Genre: Electronic
Label: Det mekaniska undret
Copyright: Det mekaniska undret
Release date: 29 nov 2019