0 0 items kr
  • No products in the cart.

Spårvagn – Valfri linje

20 kr600 kr

De flesta i Göteborg påverkas av stadens spårvagnar, många känner kanske både hat och kärlek till dessa metalliska fordon som tar sig genom den vackra staden. Men alla har en favoritlinje, en linje som tar de hem och som tar de hemifrån till nya äventyr.

Vilken linje är du?

Spårvägsstrafik har funnits i Göteborg sedan 1879 – först hästspårvagnar och sedan 1902 elektriska spårvagnar. Hästspårvagnarna drevs av ett brittiskt företag, The Gothenburg Tramways Company Ltd.

Göteborgs spårväg är idag med sin sträcklängd av 161 km enkelspår det största spårvägssystemet i Norden. Linjerna har i allmänhet en avgång var tionde minut under högtrafik. Det blir cirka 2 400 turer och runt 36 000 km, nästan ett varv runt jorden per dag sammanlagt.

——————————————————-

Most Gothenburgers are affected by the city’s trams, many may feel both hate and love for these metallic vehicle that takes you through the beautiful city. But everyone has a favorite line, a line that takes the home and taking them from the home to new adventures.

Which line are you?

The gothenburg tram network has existed in Gothenburg since 1879 – first horse trams since 1902 and electric trams. Horse trams were operated by a British company, The Gothenburg Tramways Company Ltd.

Gothenburg tram network is today with its path length of 161 km single track the largest tram system in the Nordic countries. The lines generally have a departure every ten minutes during peak hours. There will be approximately 2400 trips and around 36 000 km, almost one lap around the Earth per day total.

Choose your favorite line.

 

För miljöns skull har vi inget lager. Varje konstverk skrivs ut när beställningen är placerad. För storlekar 40×50 och uppåt kan några ytterligare dagar läggas till.

Säljs utan ram.

For the sake of the environment, we have no stock.
Every artwork is printed when order is placed.
For sizes 40×50 and upwards a few additional days may be added.

Sold without frame.

Nollställ