0 0 items kr
  • No products in the cart.

Gothenburg tramway

20 kr600 kr

Spårvägsstrafik har funnits i Göteborg sedan 1879 – först hästspårvagnar och sedan 1902 elektriska spårvagnar. Hästspårvagnarna drevs av ett brittiskt företag, The Gothenburg Tramways Company Ltd.

Göteborgs spårväg är idag med sin sträcklängd av 161 km enkelspår det största spårvägssystemet i Norden. Linjerna har i allmänhet en avgång var tionde minut under högtrafik. Det blir cirka 2 400 turer och runt 36 000 km, nästan ett varv runt jorden per dag sammanlagt.

Nu finns de gamla hederliga pedalvagnarna samlade som en pop art-inspirerad poster.

Redan en designklassiker.

The gothenburg tram network has existed in Gothenburg since 1879 – first horse trams since 1902 and electric trams. Horse trams were operated by a British company, The Gothenburg Tramways Company Ltd.

Gothenburg tram network is today with its path length of 161 km single track the largest tram system in the Nordic countries. The lines generally have a departure every ten minutes during peak hours. There will be approximately 2400 trips and around 36 000 km, almost one lap around the Earth per day total.

Now there is the old-fashioned pedal cars gathered as a pop art-inspired items.

Already a design classic.

Gothenburg tramway poster

Available as: Postcard, A4, 30×40, 40×50, 50×70, 61×91 and 70×100

Nollställ