Shop

Love local - support local.

Posters, guides and maps.

158 Products

 • Älvsnabben och Älvsborgsbron - 20 % Off
  125 kr400 kr

  Älvsnabben tar dig från Klippan vid Älvsborgsbron på en färd på Göta älv till Stenpiren och Göteborgs innerstad.

  Nollställ
 • Spårvagn Norrköping - 20 % Off
  125 kr400 kr

  Spårvägen i Norrköping invigdes den 10 mars 1904. Spårvägen har steg för steg byggts ut i takt med att staden har expanderat. På så sätt speglar spårvägen stadens historia. Den är omtyckt av många Norrköpingsbor och med tiden har den blivit en del av stadens identitet.

   

  Nollställ
 • Biograf Draken framed - 20 % Off
  125 kr400 kr

  Biograf Draken öppnade 1956 i Folkets hus på Järntorget och är huvudbiografen för Göteborgs filmfestival som hålls årligen i januari.

  Cinema Draken opened in 1956 in Folkets hus on Järntorget and is the main cinema for the Gothenburg Film Festival, which is held annually in January.

   

  Nollställ
 • Skansen Kronan framed - 20 % Off
  150 kr400 kr

  Skansen Kronan i Göteborg skulle ersätta Ryssåsens skans. Skansen Kronan togs i bruk 1698 och försågs då med 23 kanoner. Taket blev dock inte färdigt förrän år 1700. Skansen har 4-5 meter tjocka murar som består av granit, gnejs och diabas.

  Skansen Kronan in Gothenburg was to replace Ryssåsens skans. Skansen Kronan was commissioned in 1698 and was then supplied with 23 guns. The roof was not finished until 1700. The skansen has 4-5 meters thick walls consisting of granite, gneiss and diabase.

  Källa: skansenkronan.se

   

  Nollställ
 • Oscar Fredriks kyrka framed - 20 % Off
  125 kr400 kr

  Kyrkan invigdes 2 april 1893 av biskop Edvard Herman Rohde och ritades av arkitekt Helgo Zetterwall. Kyrkan har sitt namn efter kung Oscar II:s fullständiga namn. Kungen besökte kyrkan 1898 och skrev då sitt namn i dess gästbok. Den är ett praktexempel på nordeuropeisk tegelgotik (nygotik).

  The church was inaugurated on 2 April 1893 by Bishop Edvard Herman Rohde and was designed by architect Helgo Zetterwall. The church is named after King Oscar II’s full name. The king visited the church in 1898 and then wrote his name in his guestbook. It is a prime example of northern European brick gothic (neo-Gothic).

  Källa: Majorna.nu

   

  Nollställ
 • Lisebergslinjen 12 vagn 133 - 20 % Off
  125 kr400 kr

  Lisebergslinjen trafikeras varje sommar och vinter med gamla spårvagnar från Göteborgs över 130 år gamla spårvägshistoria. Vagn 133 är från 1920.Linjen har nummer 12, vita siffror på svart botten.
  Förutom korrekt skyltning flaggas även vagnarna. Standardflaggningen är den blåvita GS-flaggan och en blå och gul flagga. På olika länders nationaldagar byts den blå-gula flaggan ut mot aktuell nationsflagga.

  Nollställ
 • Stockholm tunnelbana valfri linje
  Customize
  125 kr400 kr

  Stockholm tunnelbana – Välj valfri tunnelbanelinje och station.
  En grafisk hyllning till Stockholms tunnelbanevagn C15.

  Nollställ
 • - 60 % Off
  100 kr

  Organic fair-trade t-shirt

 • Tullkammaren - Varberg - 20 % Off
  125 kr400 kr

  Illustration av Tullkammaren, Varberg

  Nollställ
 • Inside the tram - 20 % Off
  125 kr400 kr

  Illustration from the inside of a tram in Gothenburg with characteristic lightbulbs and the stop cords.

  Inside the tram

  – from the project ”Från miljonprogram till miljonvillor”

  Nollställ
 • Pop-in Spårvagn front - 20 % Off
  125 kr400 kr

  Illustration av en spårvagnsfront.

  Illustration of a tram front.

  Nollställ
 • Dicksonska folkbiblioteket - 20 % Off
  125 kr400 kr

  Dicksonska folkbiblioteket

  År 1862 öppnade Dicksonska stiftelsen det första folkbiblioteket i Göteborg i en lägenhet i Haga. Dickson ville ge ”de hårt slitande arbetarna” ett gratis nöje. 1897 blev lokalerna för trånga och flyttade till ett av Dicksonska stiftelsen hus på Södra allégatan.
  Från 1902 fram till 1973 var huset känt som Dicksonska folkbiblioteket. Folkbiblioteket övertogs 1950 av Göteborgs stad.

  På hösten 1970 startades olika verksamheter för ungdomar i central stan som ett allaktivitetshus, Hagahuset,  och blev bland annat ett centrum för den progressiva musikrörelsen i Göteborg. Hagahuset blev ett fäste för aktionsgruppen Bevara Haga som arbetade mot rivningsplanerna  av gamla Haga. Huset stängdes av brandmyndigheten 1972. Det ledde till en ockupation av huset som slutade med demonstrationer och kravaller. Polisen och kommunen rensade till slut Hagahuset och dörrar och fönster spikades igen.
  Från 1973 är huset även känt som Allégården.

  Huset har arkitektur- och byggnadshistoriska värden genom de tidstypiska stilinfluenserna med gedigna och välarbetade material. Byggnaden är en av Göteborgs mest framträdande karaktärsbyggnader, som ritats av arkitekten Hans Hedlund. Huset är ett väsentligt inslag i Hagas stadsbild och har trots olika verksamheter under åren varit en viktig kulturell samlingspunkt för Hagaborna.

 • Gamlestadens fabriker - 20 % Off
  125 kr400 kr
  Gamlestadens fabriker var mellan mitten av 1880-talet och 100 år framåt en viktig fabrik inom textilindustrin, här gjordes bland annat fiskenät och bomullsvävnader.
  Gamlestaden’s factories were, between the mid-1880’s and 100 years ahead, an important factory in the textile industry, here, among other things, fishing nets and cotton fabrics were made.
 • Blå linjen tunnelbana
  Customize
  125 kr400 kr

  En grafisk hyllning till Stockholms tunnelbanevagn C15 – Blå linjen.
  Blå linjen sträcker sig från Hjulsta i nordväst till Kungaträdgården i öst. Den har totalt 20 stationer.

  Nollställ
 • Mariagatan - 20 % Off
  125 kr400 kr

  Mariagatan  är en levande gata som leder västerut från Mariaplan, här finns mysiga kaféer, pubar och second handbutik.

   

  Nollställ
 • Kinesiska muren framed - 20 % Off
  125 kr400 kr

  Kinesiska muren var en kinarestaurang vid Skeppsbron i stadsdelen Inom Vallgraven i Göteborg. Den var Sveriges första restaurang av sitt slag, då den öppnades 1959. Verksamheten lades ned den 30 juni 2016. Huset som restaurangen var inrymd i uppfördes ursprungligen år 1914 enligt arkitekterna Hans och Björner Hedlunds ritningar.

  Källa: Wikipedia

  Nollställ