Majoren - den goda valutan

Majoren – den goda valutan

Vad är Majorer? De första stegen togs redan 2014. Då finansierades stadsdelsfestivalen Sommarens Sista Dagar delvis med hjälp av en testversion av Majorer. De medverkande artisterna fick betalt i svenska kronor och Majorer. 

Sedan dess har vidareutvecklingen fortsatt och under 2017 lanserades 20 000 Majorer, som denna gång tilläts cirkulera under en månads tid och accepterades av tjugo lokala handlare. Under 2018 är ambitionen att minst dubblera antalet anslutna handlare och den totala summan i omlopp. 

Uppdrag:

Skapa en broschyr som förklarar fördelen med valutan och flyers för butiker att visa att de tar emot Majorer. Här fick jag fritt skapa illustrationer och layout med utgångspunkt från Majorsedlarnas utseende.

Där de konventionella valutorna snabbt rinner ut ur lokalsamhället, cirkulerar lokala valutor mer och skapar större vinster. Genom att vara det kitt som förenar lokala aktörer med varandra kan Majorerna initiera nya samarbeten och stärka det lokala samarbetet.